Lars Kjeldgaard Fonden

Da Lars døde i en al for tidlig alder af kun 53 år, besluttede hans mor Jytte og bror Morten at arven efter Lars skulle benyttes til — på en eller anden måde — at fortsætte det livsværk han så brutalt var blevet forhindret i at fuldføre. De besluttede derfor at oprette en fond i Lars' navn, hvis formål er at fremme film- og teaterkunst gennem en årlig uddeling af en pris til en særlig talentfuld person, eller gruppe personer. Fonden blev formelt oprettet i 2014. Lars' mor Jytte døde i 2013 og oplevede desværre ikke at se den træde i funktion.

Bestyrelsen består af følgende personer: